skip to Main Content
Let op: Inschrijving volgend tijdvak volgt. Neem contact op voor meer informatie!

Meer geluk, gezondheid & gedrevenheid nu met €12.500,- subsidie!

Wij zijn ervan overtuigd dat de mens het belangrijkste kapitaal van organisaties is én blijft. Mensen die zich goed voelen, presteren beter. Daarom analyseren en optimaliseren wij geluk, gezondheid en gedrevenheid op de werkvloer. Zo vinden wij oplossingen voor de grootste personele uitdagingen. Onze vernieuwende aanpak voor belangrijke en urgente thema’s als verzuim, verloop en productiviteit is niet alleen bijzonder effectief maar wordt bovendien gesubsidieerd door het Ministerie van SZW.

Wat maakt onze aanpak zo uniek en effectief?
Positief

Wij gaan uit van de kracht van medewerkers en kiezen een positieve benadering.

Preventief

Wij kijken ook naar de goed presterende medewerkers, want voorkomen is beter dan genezen!

Pro-actief

Wij handelen vanuit een visie op de (gewenste) toekomst.

Personeelsdata

Wij analyseren bestaande en nieuwe data om oorzaken te vinden en deze gericht aan te pakken.

Passie

Wij zijn betrokken bij de organisatie en medewerker, werken met plezier samen en kiezen een persoonlijke aanpak.

Wat kan Nolost Capital voor jouw organisatie doen?

In onze aanpak stellen wij jouw klantbehoefte en situatie centraal. Vanuit de analyse van de organisatie zien we waar de drijfveren, prioriteiten en quick wins liggen en selecteren wij de oplossing die het best bij uw organisatie past. Wij bieden maatwerk oplossingen gebaseerd op bewezen en gefundeerde tools en methodieken. Onze adviezen zijn concreet, uitvoerbaar, laagdrempelig, kort en krachtig.

Bekijk onze diensten of zie hieronder enkele voorbeeldproducten die goed aansluiten bij de subsidie:

Doel

Het achterhalen van de oorzaken van de belangrijkste personele uitdagingen (waaronder het vinden, verzuim en verloop van mensen) en het opstellen van een gefundeerd duurzaam meerjarig actieplan

Aanpak

Analyse: Nolost Capital zet diverse middelen in waaronder interviews, analyse van bedrijfsdocumentatie, de bevlogenheidsmeter en/of een verzuimanalyse om de oorzaken van bevlogen inzetbaarheid te achterhalen.

Advies: De resultaten van deze analyse worden vertaald naar concrete adviezen voor resultaat op zowel de korte als lange termijn.

Actieplan: Samen met de opdrachtgever wordt een gefundeerd meerjarig actieplan opgesteld zodat de beoogde resultaten bereikt worden.

Resultaat

Een helder en concreet actieplan met inzicht in de oorzaken van bevlogen inzetbaarheid en adviezen om deze aan te pakken en de bevlogenheid binnen jouw organisatie te vergroten.

Doel

We brengen de bevlogenheid van uw medewerkers in kaart en geven aan op welke punten de organisatie moet verbeteren om meer bevlogen medewerkers en dus meer rendement te realiseren.

Aanpak

Medewerkers vullen de korte bevlogenheidsmeter in ± 10 minuten in waarbij ze aangeven hoe bevlogen ze zijn en welke aspecten die de bevlogenheid beïnvloeden het belangrijkst zijn.

Resultaat

Inzicht in de bevlogenheid, risicogroepen, aandachtspunten en prioriteiten waarmee vervolgens concreet aan de slag gegaan kan worden, het verbeterplan geeft concreet aan wat er moet gebeuren maar de organisatie blijft in control.

Doel

Vaak wordt er bij verzuim gekeken naar de verzuimgevallen. Wij geloven in een preventieve en positieve aanpak waarbij wordt onderzocht wat de risicogroep is en welke factoren het verzuim beïnvloeden. Met deze informatie wordt een gerichte aanpak bepaald die het verzuim terugdringt en het geluk van de medewerkers vergroot.

Aanpak

De verzuimdata (meldingen) wordt geanalyseerd en gekoppeld aan andere data (omzet, klanttevredenheid, beoordelingen, etc.), dit doen we grotendeels op locatie en wordt gecombineerd met kwalitatieve analyse om de organisatie goed te leren kennen.

Resultaat

Een helder verbeterplan met inzicht in de inzetbaarheid en het verzuimgedrag van de medewerkers en concrete interventies om de bevlogenheid te vergroten en het verzuim terug te dringen.

Doel

Een echte leider is niet zomaar een leidinggevende van een medewerkers, maar beïnvloedt daadwerkelijk op een positieve manier het leven van mensen. Het doel van deze training is leidinggevenden de juiste inzichten en handvaten te geven om het (werk)leven van medewerkers op een positieve manier te kunnen invloeden

Aanpak

Een geheel verzorgde training door de experts van Nolost Capital. De training duurt te gehele dag van 9:00 tot 17:00 in het stadion van FC Utrecht, de Galgenwaard. Snacks, drinken, lunch en natuurlijk de borrel zijn geheel verzorgd. Natuurlijk kan de training ook plaats vinden op een andere inspirerende locatie.

Resultaat

Leidinggevende hebben handvaten om via een positieve insteek medewerkers te motiveren. Zij kunnen na deze training het juiste gesprek met hun medewerkers voeren, gevoelige maar belangrijke onderwerpen bespreken en zich kwetsbaar op stellen.

Doel

Organisaties waar mensen zich goed voelen en waar de werkgever vanuit een oprechte intentie goed is voor haar medewerkers zijn significant gezonder en succesvoller. In deze masterclass leer je wat dit betekent voor jouw organisatie en wat je binnen je organisatie kan doen om zowel aandacht te hebben voor de Human als de Resouce.

Aanpak

Een geheel verzorgde training door de experts van Nolost Capital. De training duurt te gehele dag van 9:00 tot 17:00 in het stadion van FC Utrecht, de Galgenwaard. Snacks, drinken, lunch en natuurlijk de borrel zijn geheel verzorgd. Natuurlijk kan de training ook plaats vinden op een andere inspirerende locatie.

Resultaat

Medewerkers, leidinggevende of de HR-afdeling krijgt handvaten om de juiste dialoog te voeren, positief om te gaan met werkdruk en werkstress, de mens binnen de organisatie centraal te zetten en op een positieve manier de medewerkers te motiveren.

Doel

Om medewerkers optimaal gelukkig, gezond en gedreven te houden, is het essentieel dat zij op de werkvloer en daarbuiten zich goed voelen. Individuele coaching waarbij medewerkers geholpen worden in belangrijke levenszaken die in relatie staan met hun inzetbaarheid op het werk is van belang.

Aanpak

De life coach is geen psycholoog, therapeut of dokter. Het is een deskundig persoon waarbij je belangrijke levensvragen of leerdoelen neer kunt leggen. De coach geeft jou tijdens individuele gesprekken praktische handvaten. Met deze tips kun je zelf dan concreet en direct aan de slag, zodat je situaties in je privéleven en op het werk (nog) beter kunt organiseren.

Resultaat

Medewerkers hebben inzichten en handvaten gekregen om met meer plezier en enthousiasme naar het werk te gaan en daarbij zullen zij privé ook meer levensvreugde ervaren.

Doel

Samen bekijken we hoe we het rendement van je organisatie kunnen vergroten vanuit de voor jouw organisatie relevante thema’s als verloop, verzuim, gezondheid, veiligheid en bevlogenheid.

Aanpak & Resultaat

De aanpak wordt op maat samengesteld om meer rendement uit medewerkers te halen en hun geluk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan analyses, management consultancy, coaching en het inzetten van innovatieve tools.

Wil je ook vrijblijvend van deze unieke kans gebruik maken?

Onze dienstverlening sluit volledig aan bij de doelstelling van de subsidie. Dit is ook gebleken uit de aanvragen van de afgelopen 5 jaar: Bij 100% van de aanvragen van onze klanten is het maximale subsidiebedrag toegekend!

Neem contact met ons op of vul het formulier hiernaast in en we nemen contact met je op! We zullen dan gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en stellen dan voor jouw organisatie, geheel op maat, een project samen dat zich toespitst op duurzame inzetbaarheid, waardoor je maar liefst de helft van de totale kosten gesubsidieerd krijgt.

Meer informatie?

We kunnen helpen met de aanvraag en meer vertellen over de projecten die we dit jaar vanuit de subsidie hebben uitgevoerd. Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Voor 10% van het maximaal subsidiabele bedrag nemen wij alle administratieve taken rond deze subsidie uit handen waardoor je niks extra’s voor deze subsidie hoeft te doen. Wij zorgen voor een succesvol project en ontzorgen je volledig bij de afhandeling van de subsidie.

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen om van deze subsidie gebruik te maken?

Nolost Capital neemt u al het werk uit handen. Wij leveren u de benodigde gegevens kant-en-klaar aan en helpen u waar nodig, zodat u de aanvraag snel en gemakkelijk kunt indienen. Ook de benodigde rapportages, verslagen en financiële overzichten zullen wij voor u opstellen. Hiermee maken we het niet alleen erg eenvoudig voor u, maar zorgen we ook dat het proces soepel en spoedig verloopt.

Wat zijn de (financiële) voorwaarden van het project?

 • Minimale projectgrootte: € 12.000,-
 • Maximaal subsidiabel bedrag: € 25.000,-
 • Subsidie: 50% van subsidabele kosten (maximale subsidie komt dus op €12.500,-)
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel
 • Kosten adviseur maximaal € 100 per uur.
 • Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn de aanvraagcriteria?

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uw project voldoet aan de richtlijnen voor subsidiabele kosten U heeft tenminste twee werknemers in dienst
 • Uw project duurt hoogstens 12 maanden (vanaf de dagtekening van de subsidieverlening), de adviseur(s) dienen ervaring te hebben op het terrein van duurzame inzetbaarheid.
 • Om de kans te vergroten dat aanvragen en projecten voldoen aan de voorwaarden uit de subsidieregeling verwijzen wij u naar de aanvraagcriteria. Hierin staat veel achtergrondinformatie en uitleg over de voorwaarden.

Nog vragen?

Vul het formulier hierboven in en laat ons contact opnemen met u, stuur een email (info@nolostcapital.nl) of bel ons op 030 30 20 495!

Welke dienstverlening van jullie komt in aanmerking voor de subsidie?

Nolost Capital kan voor u de volgende dienstverlening verlenen waarop de subsidie geheel van toepassing is, namelijk: een medewerkersonderzoek en/of interventies op het gebied van ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid, veiligheid en flexibiliteit van medewerkers.

Overige thema’s die onder de subsidie vallen en we voor u uit kunnen voeren zijn:

 • Agressie op de werkvloer
 • Loopbaanplanning
 • Arbeidsmobiliteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Arbeidsvoorwaarden op maat
 • Rol van HR
 • Balans tussen werk en privé
 • Sociaal innoveren
 • Gamification
 • Sporten en bewegen
 • Technologische ontwikkelingen
 • Strategische personeelsplanning
 • Generatiebewust personeelsbeleid
 • Talentontwikkeling
 • Gezonde voeding
 • Veilige werkplek
 • Goed werkgeverschap – goed werknemerschap
 • Verhogen van de arbeidsproductiviteit
 • Het Nieuwe Werken
 • Vitaliteit
 • Kostenbewust personeelsmanagement
 • Vormgeven aan flexibele arbeidsrelaties
 • Langer doorwerken
 • Werkdruk en werkstress
 • Leidinggeven bij duurzame inzetbaarheid
 • Werkplezier
 • Lerende organisatie

Wat zijn belangrijke data?

 • Registreren*: Vanaf heden
 • Aanvraagperiode*: van maandag 8 april 2019 tot vrijdag 12 april 2019
 • Uitvoeren: projectperiode maximaal 12 maanden
 • Declareren*: tot 6 weken na einde project

* via Subsidieportaal Agentschap SZW

Waar vind ik meer informatie?

Bekijk de website van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid: uitvoering van beleid. 

0,79
Klanttevredenheid
>0
Respondenten geanalyseerd
0,7%
Gemiddelde respons medewerkersonderzoek
0%
Anonimiteitsgarantie

Nolost Capital is een ervaren en betrouwbare partner

Wij hebben een onderwijserkenning van het CRKBO en zijn geaccrediteerd door het ministerie SZW voor sociale innovatie & duurzame inzetbaarheid. Tevens zijn we in 2014 gehonoreerd in de top 100 HR Experts van de wereld door de New York Times en Forbes. Daarnaast werken wij samen met diverse Universiteiten.

© 2020 Nolost Capital B.V. – algemene voorwaarden – anonimiteitsgarantie – privacy – disclaimer

Back To Top