Let op: Aanvraag op 12 november 2018. Neem zsm contact op! Wij maken alles op tijd in orde…

Meer HR rendement nu met €12.500,- subsidie!

Wij zijn expert in het doceren, analyseren en optimaliseren van gedrag in organisaties met als resultaat een optimale bevlogenheid van medewerkers en klanten en een verhoogd rendement. Ons onderscheidende vermogen is het creëren van moderne inzichten en deze kennis daadkrachtig kunnen toepassen. Wij zijn de partner in het meten, begrijpen en sturen van HR Rendement. Door begrip van gedrag geven wij bedrijven grip op resultaat.  Onze vernieuwende aanpak voor belangrijke en urgente thema’s als verzuim, verloop en productiviteit is niet alleen bijzonder effectief maar wordt bovendien gesubsidieerd door het Ministerie van SZW.

Wat maakt onze aanpak zo uniek en effectief?

Positief

Wij gaan uit van de kracht van medewerkers en kiezen een positieve benadering.

Preventief

Wij kijken ook naar de goed presterende medewerkers, want voorkomen is beter dan genezen!

Pro-actief

Wij handelen vanuit een visie op de (gewenste) toekomst.

Personeelsdata

Wij analyseren bestaande en nieuwe data om oorzaken te vinden en deze gericht aan te pakken.

Passie

Wij zijn betrokken bij de organisatie en medewerker, werken met plezier samen en kiezen een persoonlijke aanpak.

Wat kan Nolost Capital voor jouw organisatie doen?

In onze aanpak stellen wij jouw klantbehoefte en situatie centraal. Vanuit de analyse van de organisatie zien we waar de drijfveren, prioriteiten en quick wins liggen en selecteren wij de oplossing die het best bij uw organisatie past. Wij bieden maatwerk oplossingen gebaseerd op bewezen en gefundeerde tools en methodieken. Onze adviezen zijn concreet, uitvoerbaar, laagdrempelig, kort en krachtig.

Bekijk onze diensten of zie hieronder enkele voorbeeldproducten die goed aansluiten bij de subsidie:

Doel

We brengen de bevlogenheid van uw medewerkers in kaart en geven aan op welke punten de organisatie moet verbeteren om meer bevlogen medewerkers en dus meer rendement te realiseren.

Aanpak

Medewerkers vullen de korte bevlogenheidsmeter in ± 10 minuten in waarbij ze aangeven hoe bevlogen ze zijn en welke aspecten die de bevlogenheid beïnvloeden het belangrijkst zijn.

Resultaat

Inzicht in de bevlogenheid, aandachtspunten en prioriteiten waarmee vervolgens concreet aan de slag gegaan kan worden, het verbeterplan geeft concreet aan wat er moet gebeuren maar de organisatie blijft in control.

Doel

Werkstress beïnvloedt verzuim, uitval en een lagere productiviteit van medewerkers. Werkstress heeft verschillende oorzaken zoals werkdruk, onzekerheid en onduidelijkheid. Wat is de perfecte balans tussen gezonde werkdruk en productiviteit? Om deze vraag te beantwoorden en vervolgens aan te kunnen pakken is inzicht nodig.

Aanpak

Met een quick scan en kwalitatieve analyse wordt inzicht gekregen in de oorzaken van werkstress en de invloed hiervan op productiviteit en op welke manier dit verbeterd kan worden.

Resultaat

Een helder verbeterplan met inzicht in de oorzaken van werkstress en adviezen om de werkstress aan te pakken en het plezier in het werk te vergroten.

Doel

Vaak wordt er bij verzuim gekeken naar de verzuimgevallen. Wij geloven in een preventieve en positieve aanpak waarbij wordt onderzocht wat de risicogroep is en welke factoren het verzuim beïnvloeden. Met deze informatie wordt een gerichte aanpak bepaald die het verzuim terugdringt en het geluk van de medewerkers vergroot.

Aanpak

De verzuimdata (meldingen) wordt geanalyseerd en gekoppeld aan andere data (omzet, klanttevredenheid, beoordelingen, etc.), dit doen we grotendeels op locatie en wordt gecombineerd met kwalitatieve analyse om de organisatie goed te leren kennen.

Resultaat

Een helder verbeterplan met inzicht in de inzetbaarheid en het verzuimgedrag van de medewerkers en concrete interventies om de bevlogenheid te vergroten en het verzuim terug te dringen.

Doel

Samen bekijken we hoe we het rendement van je organisatie kunnen vergroten vanuit de voor jouw organisatie relevante thema’s als verloop, verzuim, gezondheid, veiligheid en bevlogenheid.

Aanpak & Resultaat

De aanpak wordt op maat samengesteld om meer rendement uit medewerkers te halen en hun geluk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan analyses, management consultancy, coaching en het inzetten van innovatieve tools.

HR Business School

€ 250 pp
Kennisboost

€ 450 pp
Masterclass

€ 4.850 pp
Master

Op aanvraag *
Incompany

HR Business Plan

€ 6.250 *
10-50 Medewerkers

€ 14.500 *
51-250 medewerkers

€ 28.500 *
251-500 medewerkers

Op aanvraag *
500+ Medewerkers

HR Business Consultancy

€ 100 p/u *
HR (universitair) consultant

€ 145 p/u
HR managementconsultant

€ 185 p/u
HR directieconsultant

Op aanvraag *
HR specialist

*) ESF Subsidie van toepassing, meer informatie over de subsidie aanvragen

Wil je ook van deze unieke kans gebruik maken?

Onze dienstverlening sluit volledig aan bij de doelstelling van de subsidie. Dit is ook gebleken uit de aanvragen van voorgaande jaren: Bij 100% van de aanvragen van onze klanten is het maximale subsidiebedrag toegekend!

Neem contact met ons op of vul het formulier hiernaast in en we nemen contact met je op! We zullen dan gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en stellen dan voor jouw organisatie, geheel op maat, een project samen dat zich toespitst op duurzame inzetbaarheid, waardoor je maar liefst de helft van de totale kosten gesubsidieerd krijgt.

Gratis adviesgesprek?

We kunnen helpen met de aanvraag en meer vertellen over de projecten die we dit jaar vanuit de subsidie hebben uitgevoerd. Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wij nemen alle administratieve taken rond deze subsidie uit handen waardoor je niks extra’s voor deze subsidie hoeft te doen. Wij zorgen voor een succesvol project en ontzorgen je volledig bij de afhandeling van de subsidie.

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen om van deze subsidie gebruik te maken?

Nolost Capital neemt u al het werk uit handen. Wij leveren u de benodigde gegevens kant-en-klaar aan en helpen u waar nodig, zodat u de aanvraag snel en gemakkelijk kunt indienen. Ook de benodigde rapportages, verslagen en financiële overzichten zullen wij voor u opstellen. Hiermee maken we het niet alleen erg eenvoudig voor u, maar zorgen we ook dat het proces soepel en spoedig verloopt.

Wat zijn de (financiële) voorwaarden van het project?

 • Minimale projectgrootte: € 12.000,-
 • Maximaal subsidiabel bedrag: € 25.000,-
 • Subsidie: 50% van subsidabele kosten (maximale subsidie komt dus op €12.500,-)
 • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel
 • Kosten adviseur maximaal € 100 per uur.
 • Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn de aanvraagcriteria?

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uw project voldoet aan de richtlijnen voor subsidiabele kosten U heeft tenminste twee werknemers in dienst
 • Uw project duurt hoogstens 12 maanden (vanaf de dagtekening van de subsidieverlening), de adviseur(s) dienen ervaring te hebben op het terrein van duurzame inzetbaarheid.
 • Om de kans te vergroten dat aanvragen en projecten voldoen aan de voorwaarden uit de subsidieregeling verwijzen wij u naar de aanvraagcriteria. Hierin staat veel achtergrondinformatie en uitleg over de voorwaarden.

Nog vragen?

Vul het formulier hierboven in en laat ons contact opnemen met u, stuur een email (info@nolostcapital.nl) of bel ons op 030 30 20 495!

Welke dienstverlening van jullie komt in aanmerking voor de subsidie?

Nolost Capital kan voor u de volgende dienstverlening verlenen waarop de subsidie geheel van toepassing is, namelijk: een medewerkersonderzoek en/of interventies op het gebied van ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid, veiligheid en flexibiliteit van medewerkers.

Overige thema’s die onder de subsidie vallen en we voor u uit kunnen voeren zijn:

 • Agressie op de werkvloer
 • Loopbaanplanning
 • Arbeidsmobiliteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Arbeidsvoorwaarden op maat
 • Rol van HR
 • Balans tussen werk en privé
 • Sociaal innoveren
 • Gamification
 • Sporten en bewegen
 • Technologische ontwikkelingen
 • Strategische personeelsplanning
 • Generatiebewust personeelsbeleid
 • Talentontwikkeling
 • Gezonde voeding
 • Veilige werkplek
 • Goed werkgeverschap – goed werknemerschap
 • Verhogen van de arbeidsproductiviteit
 • Het Nieuwe Werken
 • Vitaliteit
 • Kostenbewust personeelsmanagement
 • Vormgeven aan flexibele arbeidsrelaties
 • Langer doorwerken
 • Werkdruk en werkstress
 • Leidinggeven bij duurzame inzetbaarheid
 • Werkplezier
 • Lerende organisatie

Wat zijn belangrijke data?

 • Registreren*: Vanaf heden
 • Aanvragen*: op maandag 12 november 2018
 • Uitvoeren: projectperiode maximaal 12 maanden
 • Declareren*: tot 6 weken na einde project

* via Subsidieportaal Agentschap SZW

Waar vind ik meer informatie?

Bekijk het nieuwsbericht.

0,79
Klanttevredenheid
>0
Respondenten geanalyseerd
0,7%
Gemiddelde respons medewerkersonderzoek
0%
Anonimiteitsgarantie