skip to Main Content

Gegevens vertrouwelijk behandeld en goed beveiligd

Zodra u deze website bezoekt, stelt u Nolost Capital in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Nolost Capital acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Daarnaast is Nolost Capital overtuigd van het feit dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar website noodzakelijk en essentieel is voor haar zakelijke belangen en reputatie.

Nolost Capital zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

Doeleinden van gegevensverwerking

Nolost Capital gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Nolost Capital met u kan aangaan. De hoeveelheid en het soort informatie die wij van u ontvangen op onze website hangt af van de informatie die u verschaft via onze contactpagina’s en/of door registratieprocessen op onze websites.

Nolost Capital gebruikt uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen om op uw verzoek te reageren en om u van informatie te voorzien over de diensten van Nolost Capital, tenzij we uw toestemming krijgen om uw persoonlijke informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer u ons een Curriculum Vitae stuurt om te solliciteren naar een vacature binnen Nolost Capital, gebruiken we de informatie uit uw C.V. enkel om een geschikte vacature voor u te vinden.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Nolost Capital onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Mogelijk uitzonderingen hierbij zijn:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Nolost Capital;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

Cookies worden voornamelijk gebruikt om uw online beleving te verbeteren. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. U bent niet persoonlijk identificeerbaar. We gebruiken de informatie over de bezoekers van onze sites en hun gebruik daarvan in geaggregeerde vorm om onze sites bruikbaarder en aantrekkelijker te maken.

Klikgedrag

Nolost Capital verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Formulierinzendingen

Om te voorkomen dat er spam wordt verzonden via de formulieren worden formulierinzendingen gecontroleerd door de webservice ‘Mollom’. De naar Mollom verstuurde gegevens worden alleen gebruikt voor de spam-analyse. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen wij naar de Mollom privacy policy.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen Nolost Capital steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt. Daarnaast voert Nolost Capital een technologisch en operationeel veiligheidsbeleid om uw persoonlijk identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot uw gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Privacybeleid van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Nolost Capital aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het Privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie van Nolost Capital wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via webmaster@nolostcapital.nl of telefonisch: +31 (0)13 30 10 006.

Vragen

Voor vragen over dit Privacybeleid, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u online contact opnemen via webmaster@nolostcapital.nl of telefonisch: +31 (0)13 30 10 006.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan door Nolost Capital te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers die ingelogd zijn kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen en/of verwijderen.

Nolost Capital is een ervaren en betrouwbare partner

Wij hebben een onderwijserkenning van het CRKBO en zijn geaccrediteerd door het ministerie SZW voor sociale innovatie & duurzame inzetbaarheid. Tevens zijn we in 2014 gehonoreerd in de top 100 HR Experts van de wereld door de New York Times en Forbes. Daarnaast werken wij samen met diverse Universiteiten.

© 2020 Nolost Capital B.V. – algemene voorwaarden – anonimiteitsgarantie – privacy – disclaimer

Back To Top