skip to Main Content

Onze bewezen aanpak verhoogt geluk, gezondheid en gedrevenheid binnen jouw organisatie!

Wij zijn praktische wetenschappers en gepassioneerde consultants.
Wij helpen jou de koers te bepalen en op de gewenste bestemming te komen.

Analyse

Kwalitatief
Kwantitatief
Integraal

Advies

Strategie
Cultuur
Structuur

Actieplan

Prioritering
Planning
Programma

Onze dienstverlening

Medewerkers die gezond, gelukkig en gedreven zijn én blijven, daar gaat het om! Zij zijn bevlogen en duurzaam inzetbaar. Door in jouw medewerkers te investeren verlaag je o.a. verzuim en verloop en verhoog jij geluk en productiviteit. Het is dus van essentieel belang om inzetbaarheid risico’s inzichtelijk te hebben zodat er gerichte interventies kunnen plaats vinden.

 Het basispakket van Nolost Capital bestaat uit drie fases; analyse, advies en actieplan. Deze werkzaamheden zijn cruciaal om de inzetbaarheid van medewerkers te begrijpen en beïnvloeden. Binnen de drie fases zijn verschillende tools die jouw organisatie kan inzetten om oplossingen te vinden voor jullie personele uitdagingen. 

Analyse - Fase 1

Allereerst is het van belang de organisatiecontext te begrijpen en de huidige situatie in kaart te brengen. Middels kwalitatieve en kwantitatieve analyses worden de belangrijkste themas die gerelateerd zijn aan de inzetbaarheid van medewerkers in kaart gebracht. Ook kunnen diverse databronnen gekoppeld worden om de bevlogen- en risicogroepen in kaart te brengen. Binnen de eerste fase is het doel als volgt:

Het achterhalen van de oorzaken van de belangrijkste personele uitdagingen (bijv. het verzuim en verloop van mensen) middels het analyseren van de huidige situatie (o.a. risicogroepen)

Nolost Capital heeft diverse tools om binnen de analyse fase in te zetten:

Kwalitatieve analyse; het genereren van informatie middels diepte interviews en/of analyse van huidige bedrijfsdocumentatie
Kwantitatieve analyse: het genereren van data middels de bevlogenheidsmeter of op maat gemaakte survey
Integrale analyse: Het koppelen van diverse databronnen
Populaire onderzoeken

Bevlogenheidsmeter

De wijsheid zit in de organisatie zelf. Om iedereen te bereiken en te betrekken in het project kan de bevlogenheidsmeter worden ingezet. Met de wetenschappelijk onderbouwde bevlogenheidsmeter wordt  in een minimum aantal vragen een maximaal beeld gekregen van de huidige status van de bevlogenheid en de beoordeling van de belangrijkste beïnvloeders van deze bevlogenheid. Medewerkers hebben daarbij de mogelijkheid hun mening en ideeën te delen middels dopen vragen wat een schat aan informatie met zich mee brengt.

Verzuimanalyse

Wij geloven in een preventieve en positieve aanpak waarbij wordt onderzocht wat de risicogroep is en welke factoren het verzuim beïnvloeden. Met deze informatie wordt een gerichte aanpak bepaald die het verzuim terugdringt en het geluk van de medewerkers vergroot. De verzuimdata (meldingen) wordt geanalyseerd en gekoppeld aan andere data (bevlogenheidsmeter, exit-interviews, beoordelingen, etc.). Zo kunnen subjectieve vraagstukken en onderbuikgevoelens worden beantwoord en onderbouwd met data. De oplevering isinzicht in de inzetbaarheid en het verzuimgedrag van de medewerkers.

Advies - Fase 2

De resultaten van de analyses worden vertaald naar concrete inzichten per groep in de organisatie. Verschillende doorsnedes in de organisaties laten duidelijk zien wat de behoefte en beleving van medewerkers zijn. De inzichten worden samen met. het projectteam gedeeld en in de context geplaatst.  Binnen Fase 2 is het doel als volgt:

Het vertalen van de resultaten naar concrete adviezen voor het verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en doelstellingen.

In het advies wordt aandacht gegeven aan gedragingen, structuren binnen de organisatie die wel of niet overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie. Wat kan de organisatie doen om de organisatie zo in te richten dat gewenst gedrag gestimuleerd wordt en de gewenst cultuur/visie tot uiting komt binnen de organisatie? De kracht en de aandachtsgebieden van de organisatie worden helder en er wordt een advies opgeleverd op de volgende drie gebieden:

Strategie – Hoe draagt de huidige strategie bij aan de doelstellingen?
Cultuur – Hoe draagt de huidige cultuur bij aan de doelstellingen en hoe kan gewenst gedrag worden gestimuleerd?
Structuur – Hoe kan de organisatiestructuur bijdragen in de doelstellingen?

Actieplan - Fase 3

Het advies wordt samen met het projectteam omgezet in een actieplan met daarin de prioritering en planning van mogelijke interventies of campagnes, de concretisering van acties en het aanwijzen van verantwoordelijken voor de uitvoering van de acties/interventies. Hierdoor worden de juiste interventies, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste interventiespecialist uitgevoerd. Na deze fase kan jij als organisatie zelf aan de slag met het uitvoeren van het actieplan. Indien gewenst begeleidt Nolost Capital begeleidt jouw organisatie ook in de implementatie en de monitoring van deze interventies. Het doel van Fase 3 is:

Het opstellen en uitvoeren van een gefundeerd duurzaam meerjarig actieplan voor het programma dat de beoogde resultaten en de gewenste situatie bereikt.

Binnen het actieplan wordt aandacht gegeven aan de volgende acties:

Prioritering van interventies
Plannen van interventies
Het opstellen van een programma met concrete acties
Begeleiding bij de uitvoering van interventies
Populaire interventies

Leader of Life Training

Een echte leider is niet zomaar een leidinggevende van een medewerker, maar beïnvloedt daadwerkelijk op een positieve wijze het leven van mensen, waardoor zij ook het maximale uit hun werk kunnen halen. Dit is niet altijd eenvoudig, vaak vinden leidinggevenden het moeilijk om het juiste gesprek te voeren, gevoelige maar belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken en zich kwetsbaar op te stellen. Op managementniveau kan Nolost Capital leidinggevende hierin ondersteunen. Uiteraard vormt ‘leider van je eigen leven’ hier ook een belangrijk onderdeel van, maar ligt de focus met name op het goed voeren van een dialoog met medewerkers en het in staat zijn om medewerkers optimaal te motiveren.

Human & Resource Masterclass

Organisaties waar mensen zich. goed voelen en waar de werkgever vanuit een oprechte intentie goed is voor haar medewerkers zijn significant gezonder en succesvoller. Hierin is het belangrijk om niet alleen naar jouw medewerkers als onderdeel van je organisatie (Resource) te kijken maar ook naar jouw medewerkers als mens (Human). In deze masterclass leer jij wat dit betekent voor jouw organisatie en wat jij binnen jouw organisatie kan doen om zowel aandacht te hebben voor de Human als de Resouce. Jij leert hoe jij het juiste gesprek voert, jij krijgt praktische tips en tricks om in jouw organisatie toe te passen en leert wat het oplevert middels veel praktische voorbeelden en successen.

Quality of Life Coaching

Om medewerkers optimaal gelukkig, gezond en gedreven te houden, is het essentieel dat zij op de werkvloer en daarbuiten zich goed voelen. Individuele coaching waarbij medewerkers geholpen worden in belangrijke levenszaken die in relatie staan met hun inzetbaarheid op het werk. De coach helpt in het maken van belangrijke levensbeslissingen en/of het omgaan met belangrijke levensveranderingen. Er wordt gestimuleerd dat medewerkers keuzes maken in lijn met hun belangrijkste waarden in het leven. Na de coaching gaan medewerkers met meer plezier en enthousiasme aan het werk en zullen zij privé ook meer levensvreugde ervaren.

Resultaat

Het verbeteren van cultuur in en rondom organisaties heeft als resultaat een optimale medewerkers- en klantbeleving en een verhoogde productiviteit.

Geluk
Gezondheid
Gedrevenheid

Tarieven

Wij zijn helder en transparant in onze tarieven.
Aangepaste tarieven voor langlopende contracten, interim opdrachten en detachering zijn beschikbaar op aanvraag.

Analyse

€ 12.500
10-50 Medewerkers

€ 19.500
51-250 medewerkers

€ 24.500
251-500 medewerkers

Op aanvraag
500+ Medewerkers

Interventie

€ 1.750 p/dagdeel
Workshop tot 15 medewerkers

€ 3.850 p/dag
Teamtraining tot 20 deelnemers

Op aanvraag
Leiderschapsdagen

Op aanvraag
Incompany

Consultancy

€ 375 p/week
Kwaliteitsborging & Projectmanagement

€ 580 p/dagdeel
HR consultancy medewerkers

€ 660 p/dagdeel
HR consultancy management

€ 740 p/dagdeel
HR consultancy directie

Analyse

€ 6.250 *
10-50 Medewerkers

€ 9.750 *
51-250 medewerkers

€ 12.250 *
251-500 medewerkers

Op aanvraag *
500+ Medewerkers

Interventie

€ 1.750 p/dagdeel
Workshop tot 15 medewerkers

€ 3.850 p/dag
Teamtraining tot 20 deelnemers

Op aanvraag
Leiderschapsdagen

Op aanvraag *
Incompany

Consultancy

€ 400 p/dagdeel *
PM en Operationeel (analyse, uitwerking, etc.)

€ 580 p/dagdeel
HR consultancy medewerkers

€ 660 p/dagdeel
HR consultancy management

€ 740 p/dagdeel
HR consultancy directie

*) ESF Subsidie van toepassing, lees meer of neem contact op.

.

Nolost Capital is een ervaren en betrouwbare partner

Wij hebben een onderwijserkenning van het CRKBO en zijn geaccrediteerd door het ministerie SZW voor sociale innovatie & duurzame inzetbaarheid. Tevens zijn we in 2014 gehonoreerd in de top 100 HR Experts van de wereld door de New York Times en Forbes. Daarnaast werken wij samen met diverse Universiteiten.

© 2020 Nolost Capital B.V. – algemene voorwaarden – anonimiteitsgarantie – privacy – disclaimer

Back To Top