No Lost Bevlogen Inzetbaarheid 1

“Ik heb zoveel zorgkosten gehad dit jaar!” zei ik laatst tegen mijn fysiotherapeut.
Glimlachend keek hij naar me op en begon de zin: “tja, je leeft ook wel..”
hij aarzelde, waardoor ik me geroepen voelde hem de woorden in de mond te leggen: “fanatiek?”

Op kantoor aangekomen werd de anekdote met een glimlach ontvangen door Chris die zei:
dat is inderdaad wat gemoedelijker dan te zeggen waar het op staat: brokkenpiloot”

Een paar maanden geleden stapte ik de deur uit en verzwikte ik nogal heftig mijn enkel. Binnen no-time stond een collega op de stoep om me op te halen. Hinkend werd ik de auto ingeloodst. Op kantoor aangekomen belandde ik, tussen al het werk door, met mijn voet op een rek onder een stroom van afwisselend koud en warm water. We keken elkaar tevreden aan en concludeerden dat dit toch wel als bevlogen inzetbaar door mocht gaan.

Na een tijdje aan de slag te zijn bij Nolost Capital keken vrienden me bezorgd aan: “je werkt teveel en je hing al tegen overspanning aan, draak”. Hoewel ik het niet kon ontkennen moest ik toch concluderen dat het me echt vooral veel energie geeft en ik het niet anders zou willen. Het kan dus: werkomstandigheden creëren die maken dat je liever mank aan het werk gaat dan thuis op de bank belandt, zelfs wanneer je op de rand van je kunnen zit.

Bevlogenheid is de nieuwe tevredenheid: waar we eerder in onze handjes knepen als er uit medewerkersonderzoek bleek dat medewerkers oké waren met de huidige gang van zaken, zien we nu graag energieke en betrokken medewerkers. Een prima ontwikkeling gezien het feit dat tevredenheid niet per definitie maakt dat we harder gaan lopen. Je verbonden voelen met een doel dat je zinvol vindt en met collega’s die je inspireren kan er daarentegen wel voor zorgen dat je bereidt bent om die extra stap te zetten.

Ik zou deze blog (natuurlijk) niet schrijven op basis van mijn voet-verzwik ervaring alleen. Ook representatiever onderzoek wijst uit dat bevlogenheid van medewerkers, naast het verhogen van productiviteit, ook verzuim tegengaat. Toch is binnen de meeste organisaties inzetten op bevlogen inzetbaarheid nog geen vanzelfsprekende kern van het verzuimbeleid.

Vaak bestaat verzuimbeleid enkel uit het investeren in de thuiszittende medewerkers, wat veelal niet tot de gewenste resultaten leidt. Dit komt mede doordat we het probleem niet bij de wortel aanpakken. Gemiddeld is 70 procent grijs verzuim, wat inhoudt dat het niet duidelijk is of de klachten dusdanig groot zijn dat medewerkers echt niet aan het werk kunnen. Zij kiezen ‘s ochtends of ze liever in bed blijven, of aan het werk gaan. Als er onvrede op de werkvloer heerst zie je het grijs verzuim over het algemeen stijgen: medewerkers nemen simpel gezegd een (extra) verzuimdagje als gevolg van hun onvrede, of er zijn daadwerkelijk meer klachten ontstaan door stress. Effectief verzuimmanagement meet waardoor medewerkers binnen de organisatie juist heel bevlogen zijn, of waardoor zij risico lopen te verzuimen en pakt deze factoren aan. Enkel investeren in thuiszittende medewerkers leidt tot re-integratie van een deel van hen, maar dit is dweilen met de kraan open wanneer er vanuit de organisatie eenzelfde percentage vervolgens op de bank belandt.

Wil je weten hoe jij bevlogenheid van medewerkers kunt vergroten en verzuim tegen kunt gaan? Download dan het artikel over bevlogen inzetbaarheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.